Streekherder

Het uitzetten van een schaapskudde met herder en honden in de Lopikerwaard. In 2015 is een onderzoek gedaan over de haalbaarheid en zijn contacten gelegd met een herder met Schoonebeeker schapen. Die wil biodiversiteit toevoegen door kruiden een kans te geven. De ganzen vreten nl. het vette gras weg en maken ruimte. En wandelen met de kudde door de stad naar een nieuwe plek. De pilot in 2016 trekt veel bekijks.

De Polderprof

Contacten leggen tussen dromers en doeners en het concept onder de aandacht brengen van ondernemers en overheden: is dit een toevoeging voor de streek? 

Een haalbaarheidsonderzoek in 2015: Wat kost het, hoe kan het, met wie en waar? En dan in 2016 gaan: uitzetten van herder en kudde en het contact onderhouden tussen veld en kantoren goed houden. En het voorbereiden van 2017.

Opdrachtgever: Streekfonds Lopikerwaarden