Kruidenrijk zoals de Polderprof dat graag ziet

De Polderprof 

ontwikkelt gebiedsplannen waar economie en natuur schuren en biodiversiteit een kans krijgt

Waarom de Polderprof?

De Polderprof ontwikkelt ruimtelijke plannen met biodiversiteit voor bedrijven, particulieren en overheden. Strategische plannen waar economie en groene ruimte schuren en daar juist oplossingen bedenken waardoor beide mogelijk worden. Dat houdt ook in het vertalen van plannen van ondernemers, particulieren of overheden zodat bestemmingen en vergunningen kunnen worden verleend. Daarnaast schetst Polderprof biodiversiteits- en natuurplannen en begeleidt de uitvoering: graven, grond bewerken, aanplanten en inzaaien.

Sinds 2021 is er een samenwerking met Biodivers voor het uitwerken van ecologische projecten of biodiversiteitsplannen voor dijken, bedrijfsterreinen en particuliere gronden met het inzaaien van autochtone natuurzadenmengsels en .

polderprof Klaas Hemke van Meekeren

Groene gebiedsontwikkeling

De Polderprof heeft kennis van de omgeving van bedrijf of woning en hoe met goeie kwaliteit plannen gerealiseerd kunnen worden. Ideeën worden in het veld getoetst waardoor werkbare oplossingen ontstaan.

Het zit in mijn natuur

De Polderprof is een vindingrijke projectleider die voor ondernemers, particulieren en overheden met een open blik een plan naar realisatie brengt. Met veel kennis van landschap, natuur en ruimtelijke procedures komen plannen tot stand. Een multidisciplinaire denker met veel kennis van ruimtelijke trajecten en met een goed gesprek met de omgeving en overheid worden plannen aangescherpt. 

Biodiversiteit

Polderprof werkt natuurplannen uit. De groene omgeving is een levend schilderij, waarin mensen wonen, werken en leven. Steeds vaker willen bedrijven, particulieren en overheden plekken  maken waar natuurwaarden en biodiversiteit mogen bloeien. U wilt vast ook weten waarom het werkt en welke dieren of insecten het dient. Met kennis van ecologie worden plannen aangelegd en het ontwikkelingsbeheer begeleid.