Kruidenrijk zoals de Polderprof dat graag ziet

De Polderprof 

realiseren van gebiedsplannen, ruimtelijke puzzels, natuur en biodiversiteit in het buitengebied

Waarom de Polderprof?

De Polderprof ontwikkelt ruimtelijke plannen met biodiversiteit voor bedrijven, particulieren en overheden. Strategische plannen waar economie en groene ruimte schuren en de ruimtelijke puzzel zo leggen dat er oplossingen komen. Dat houdt ook in het vertalen van plannen van ondernemers, particulieren of overheden zodat bestemmingen en vergunningen kunnen worden verleend. Daarnaast realiseert Polderprof biodiversiteits- en natuurplannen en begeleidt de uitvoering van schetsen en ramen tot graven, grond bewerken, aanplanten en inzaaien. 

Sinds 2021 samen Biodivers ecologische projecten of biodiversiteitsplannen voor dijken, bedrijfsterreinen en particuliere gronden met het inzaaien van autochtone natuurzadenmengsels en het oogsten en aanleggen van regionale zadenbanken voor overheden.

polderprof Klaas Hemke van Meekeren

Groene gebiedsontwikkeling

De Polderprof is een creatieve geest die veel informatie kan combineren tot haalbare en bijzondere plannen en concepten. Ideeën worden altijd in het veld getoetst waardoor werkbare oplossingen ontstaan.

Het zit in mijn natuur

De Polderprof is een vindingrijke projectleider die voor ondernemers, particulieren en overheden met een creatieve blik een plan naar realisatie brengt. Met veel kennis van landschap, bodem, omgeving, natuur en ruimtelijke procedures komen plannen tot stand. Een multidisciplinaire denker met veel kennis van ruimtelijke trajecten en met een goed gesprek met de omgeving en overheid worden plannen aangescherpt. 

Biodiversiteit

Polderprof werkt natuurplannen uit. De groene omgeving als levend schilderij, waarin mensen wonen, werken en leven mag bij bedrijven, particulieren en overheden steeds vaker biodivers en vol natuurwaarden zijn. U wilt vast ook weten waarom het werkt en welke dieren of insecten het dient. Met kennis van ecologie worden plannen aangelegd en het ontwikkelingsbeheer begeleid.