Klaas Hemke Polderprof

Professional in het buitengebied

Sterk in ruimtelijke plannen realiseren in het buitengebied 

Klaas-Hemke van Meekeren is Polderprof en werkt in midden-Nederland. Hij is gevormd door de mensen van het land en de ondernemers van klein, midden en grootbedrijf waarmee wordt samengewerkt. De laatste 8 jaar als zelfstandige en daarvoor werkzaam als landschaps- en ruimtelijke deskundige bij een gemeente. De Polderprof houdt van doorpakken. Al in de eerste ontmoeting gaan we in gesprek over strategie en mogelijke oplossingen. Zodat snel kan worden geproefd of project en persoon passen.

Groene gebiedsontwikkeling is zinvol als 2 ervan profiteren: degene die er woont of werkt (verdienmodel) en de levende omgeving in het landschap eromheen. 

Creativiteit

De Polderprof is creatief en weet hoe ruimtelijke plannen door een groen kader gerealiseerd kunnen worden. Zoals de ontwikkeling van het Zendstation, de Steenoven IJsseloord en uitbreiding bedrijventerrein van Daiwa House met een natuurgebeied. Herbestemmen van gebouwen in hun omgeving.  Met kennis van de natuur en landschap worden ook onderzoeksplannen uitgewerkt, natuurplannen geschetst en gerealiseerd. Hierin passen ook agroforestry, aanplanten van landschapselementen en het inzaaien van bermen, nieuwe natuur of dijken. 

Kennis

De Polderprof heeft strategische kennis van ruimtelijke ontwikkeling  en brede inhoudelijke kennis van waterberging, natuur, ruimte, landschap, economie, agrarisch gebruik en lokale recreatieve inzet. Polderprof spreekt met het netwerk van overheden zoals waterschappen, gemeenten en provincie en verbindt inhoud zodat een goed plan bestemd en vergund kan worden. In samenwerking met Biodivers worden natuurplannen voor bermen, velden, natuuroevers uitgevoerd en het beheer begeleid.

opdrachtgevers

Opdrachtgevers in 2020-2023
Wij-Land, Biodivers, Het Zendstation (Amobi), Landschap Erfgoed Utrecht, Hooge Waard, Tebi Bestratingsmaterialen, Daiwa House, Gewoon Anderz, Vianen Kozijnen, Agrarische Natuurvereniging, Provincie Utrecht en diverse agrariërs en particulieren, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Oudewater etc.

 Opdrachtgevers eerder
Kleywegen beheer, NV Afvalzorg, Utrechtse Waarden, BV Jan Snel Groep, Verhart Groen en Leader.

 Van 2011-2021 werkte hij voor het Lopikerwaarden Streekfonds, een groep van betrokken ondernemers uit de Lopikerwaard e.o.. Door creativiteit zijn projecten met een nieuwe insteek gerealiseerd, zoals de Streekherder of de Weidevogel Wellness, Waardse Gans, Bloeiende bermen en Natuurspeelplaatsen.

Ervaring

8 jaar zelfstandig ondernemer met opdrachtgevers zoals het MKB en grootbedrijf, landschaps- en agrarische organisaties, particulieren, gemeenten, waterschap en provincie. Daarvoor 10 jaar werkzaam als adviseur landschap en projecten in de gemeente Montfoort. Ervaring van concept tot aan de uitvoeringsplannen. En het inschakelen van goede professionals voor onderzoek, tekenwerk en vormgeving. En het inschakelen van aannemers en het aansturen van uitvoering in het veld.