Praktijknetwerk Bloeiende Bermen Anders maaien voor bloemen en insecten

De Polderprof brengt een netwerk van particulieren en overheden bij elkaar die aan elkaar leren hoe zij een bloem- en bijvriendelijker beheer kunnen realiseren. Dat zal even wennen zijn als niet meer alles strak gemaaid wordt. Maar als je van dichtbij kijkt: veel meer genieten.