Nieuwe polderideeën De schanskorf en De vluchtsloot

Polderprof denkt nieuwe concepten uit voor de polder: het plankjespad, stiekempad, de weidevogel wellness en de vluchtsloot. Vanuit de polder kijkend, levert verrassende uitkomsten.  

De schanskorf

In de Oude Hollandse Waterlinie kijk je al gauw naar het vaste goed of grondwerken. De schanskorf was de mobiele brigade. Die was in het depot of in de slag altijd en overal aanwezig. En het mooie: hij is tijdelijk en door iedereen te maken. Een tip voor 2022 om op elke kruising van OHWL met het huidige wegennetwerk ism een eigenaar een schanskorf te maken?

De vluchtsloot

Tegen het begrip ‘sloot schonen’ kun je niet op. Dus wordt elk jaar de sloot goed leeggehaald,... dat is ook een ecologische ramp. Plantjes en diertjes verdwijnen. De tegenhanger is de Vluchtsloot: ecologische winst te halen als je 1/3 van de slootplanten laat staan. Ruimte voor dieren om te vluchten, de winter te overleven. De boerenpolder wordt van deze vluchtsloot levendiger.