Gebiedsontwikkeling Campus Het Zendstation

Dit bestemmingsplan is na 3 jaar tot stand gekomen van eerste schets tot goedkeuring in de raad. Polderprof heeft de gesprekken tussen overheid en ondernemers begeleid om het project ruimtelijk mogelijk te maken. In samenwerking met eigenaren en projectleider is een polderpark met ontwikkelcampus uitgedacht en begeleid tot een bestemmingsplan. Veel onderzoeken en gesprekken met overheden en partijen zijn nodig om een haalbaar plan te ontwikkelen. Een mooie puzzel voor Polderprof. En het is gelukt! zie ook https://www.zevenhovenpark.tech/