Agroforestry - Boeren planten bomen voor natuur

Boeren die weer bomen planten op hun land vanwege voedsel voor mensen en dieren, mineralenpompen, vochthuishouding op het perceel en als koelelementen voor het landschap en het vee.  Zodat door beworteling water beter de bodem in kan wat natuurlijk ook helpt bij wolkenvorming waar regen uit kan vallen in de zomer. Toegift: een heel scala aan dieren- en plantenleven. Polderprof helpt met een pragmatisch soortenplan waarmee de boer kan werken en de overheid leven, ook in open landschappen. I.s.m. Wij-Land heeft Polderprof 10 plannen uitgewerkt.