Inzaaien natuurzaden

Biodiverse bloemenprojecten

Samen met Biodivers (http://www.biodivers.nl) adviseert Polderprof hoe mensen hun percelen land kunnen inzaaien. Op basis van een inschatting of een veldbezoek wordt een mengseladvies gegeven of een iets uitgebreider plan uitgewerkt. Polderprof kan het inzaaien begeleiden en zaait kleine projecten soms zelf in met de hand. Een advies voor een mengsel volgt uit de bodem, vocht, licht en voedselrijkdom. Een beheersinstructie is ook handig. Het resultaat is vaak een kruidenrijk grasland dus met grassen en die zijn ecologisch ook belangrijk in het systeem. En bloemen en zaden van soorten die op de plek passen. Meer erover in een gesprek.....

tempImagehosdFo tempImagehosdFo
IMG_0783 IMG_0783
tempImage95y3Sg tempImage95y3Sg